Functioneringsgesprek

Bijlage 6.1.3;

Formulier voorbereiding functioneringsgesprek 

Praktijk Dommelen

format dd. 17-10-2017

Wij (Rob en ik) willen een prettig en stimulerend klimaat scheppen waarin iedereen optimaal kan werken en waarin ruimte bestaat om ambities van medewerkers en de mogelijkheid deze te realiseren met ons te bespreken.

Het functioneringsgesprek is een van de belangrijkste instrumenten waarmee we deze taak kunnen uitvoeren.

Je inbreng in het gesprek is dan ook van essentieel belang.

Om te bereiken dat alle onderwerpen die van belang zijn in het gesprek aandacht krijgen, is het belangrijk dat je je op het gesprek voorbereidt. Onderstaand formulier geeft hiervoor een leidraad. Het formulier biedt de gelegenheid gestructureerd verslag te doen van de resultaten die je ten aanzien van de voor je functie geldende resultaatgebieden hebt bereikt. Daarnaast kun je natuurlijk andere onderwerpen die van belang zijn voor jezelf of de praktijk opnemen in dit format.

Ook zal worden besproken welke afspraken je met ons zou willen maken bijvoorbeeld met betrekking tot loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en deelname in de praktijkvoering.

Ik verzoek je je voorbereiding op ons gesprek volgens dit stramien op te stellen. 

Graag ontvang ik deze schriftelijke voorbereiding minimaal 2 dagen voorafgaand aan het functioneringsgesprek.

Denk ook aan: 
- Uitdraai van je scholingsgegevens in het Centraal Kwaliteits Register

(let op: je kunt het formulier niet tussentijds opslaan en later verder gaan!)

Wil je printen wat je ingevuld hebt: gebruik dan de printfunctie <Ctrl> + <P> direct na het verzenden. Er wordt dan geprint wat op het scherm staat.

Neem in je voorbereiding op het functioneringsgesprek het volgende op:

 

Please fill in all required fields *!
Naam medewerker *
________________________________
Please additionally enter the shown digits:26360
 

Een volledig ingevuld formulier wordt automatisch verstuurd naar de praktijkhouder door de knop verzend het formulier in te drukken.

 

Bedankt,

 

Femke Zeijen

 

 

Last edited: October 17, 2017, 21:26