Sitemap  

Last edited: October 09, 2017, 09:23

Meldingsformulier

 

Je kunt met dit formulier van alles melden bijvoorbeeld:

Defenitie:  Klacht = een uiting van (ernstige) ontevredenheid van een patiënt over de behandeling/bejegening.

De Kwaliteitsmanager neemt de klacht in behandeling, waarvoor geldt, dat onderzocht moet worden:

Maak goed onderscheid tussen een klacht en een verbeterpunt.

 

Als de patient zelf een klacht wilt indienen is daar een apart formulier voor: klik

 

Please fill in all required fields *!
Naam medewerker *
Soort melding *
Please additionally enter the shown digits:50084