Sitemap  

Last edited: October 07, 2015, 15:27

RISICOANALYSE

bijlage 10.3.2.a  

Aan de hand van thema’s wordt met behulp van vragen per onderdeel vastgesteld wat de kans op falen is en wat daarvan de impact is. In een cijfer wordt dan uitgedrukt wat het risico is en aan de hand van een van te voren vastgestelde norm wordt bepaald of corrigerende- of preventieve maatregelen noodzakelijk zijn.

Per vraag wordt vastgesteld of de kans op falen

  1. klein,
  2. middel
  3. groot

Ook de impact (in hoeverre berokkent falen schade?) wordt vastgesteld op
[impact zou je ook kunnen beschrijven als -hoe belangrijk is dit item in het kader van informatiebeveiliging?-]

  1. klein
  2. middel
  3. groot

VOORBEELD: vraag 1. Hoe groot is de kans dat gegevens voor anderen dan geautoriseerden openbaar worden?

KANS dat dit gebeurd beoordeel ik als klein => 1
Impact, als het toch zou gebeuren, is groot =>3


 

Please fill in all required fields *!
Naam medewerker *
De volgende vragen gaan over vertrouwelijkheid:
1. Hoe groot is de kans op falen dat gegevens voor anderen dan geautoriseerden openbaar worden?  *
wat is de impact hiervan *
2. Hoe groot is de kans op falen bij het waarborgen van privacy van patiëntengegevens bij opslag en gebruik? *
wat is de impact hiervan *
De volgende vragen gaan over integriteit:
3. Hoe groot is de kans op falen bij het juist en consistent invoeren van gegevens in het systeem (de systemen)? *
wat is de impact hiervan *
4. Hoe groot is de kans op falen bij het tijdig invoeren van gegevens? *
wat is de impact hiervan *
5. Hoe groot is de kans op falen bij het volledig invullen van gegevens? *
wat is de impact hiervan *
6. Hoe groot is de kans op falen bij de mogelijkheid om de ingevulde gegevens te controleren? *
wat is de impact hiervan *
De volgende vragen gaan over beschikbaarheid:
7. Hoe groot is de kans dat informatiesystemen -Fysiomanager- uitvallen? *
wat is de impact hiervan
8. Hoe groot is de kans op falen om op elk gewenst moment voldoende informatie beschikbaar te hebben? *
wat is de impact hiervan *
Please additionally enter the shown digits:55694