Praktijk Dommelen | aanvullende gegevens

U bent hier:  Home > Tarieven 2013

Tarieven 2013KngfLogoBlauwgif_low.GIF

Praktijk Dommelen

Fysiotherapie € 34,00
Manuele therapie € 50,00
Oedeemtherapie € 50,00
Kinderfysiotherapie € 50,00
Aan huis toeslag € 17,00
Screening € 17,50
Intake en onderzoek na screening € 51,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 51,00
Lange zitting € 51,00
Eenmalig onderzoek
(inclusief rapportage huisarts/specialist)
€ 75,00
Kinderfysiotherapeutisch rapport € 50,00
Instructie / overleg ouders van de patiënt € 45,00
Eenvoudige, korte rapporten € 35,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 60,00 
Toeslag buiten reguliere werktijden  € 15,00 
Gebruike verband- en hulpmiddelen Volgens afspraak
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Volgens afspraak
Fysiofitness per periode van 13 weken € 120,00
Vrije training Fysiofitness € 22,00
Intake Fysiofitness € 36,50
Psychologische begeleiding op haptonomische basis
Femke Zeijen-Leenders
€ 92,50
Persoonlijkheidstest € 115,00
Relatietherapie op haptonomische basis
Femke Zeijen-Leenders
€ 105,00

Haptonomische begeleiding
i.c. Natruurgeneeskundigconsult JD
Jacueline Dierxckx

€ 62,50

Klik hier voor de betalingsvoorwaarden van de praktijk.

*     Indien er geen contractuele (prijs)afspraken bestaan met uw zorgverzekeraar ontvangt u zelf een nota.
Voorkom verrassingen:   kijk zelf naar uw polisvoorwaarden!

*     Voor zorgverzekeraars waar we een contract mee hebben kunnen andere voorwaarden gelden.

Voor de podologie is er een aparte tarievenlijst beschikbaar.

(bijlage 1.4.5.)