Sitemap  

Tarieven 2015

Praktijk Dommelen

Fysiotherapie € 34,50
Manuele therapie € 50,50
Oedeemtherapie € 50,50
Kinderfysiotherapie € 50,50
Aan huis toeslag € 18,00
Screening € 18,00
Intake en onderzoek na screening € 52,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 52,00
Lange zitting € 52,00
Eenmalig onderzoek
(inclusief rapportage huisarts/specialist)
€ 75,00
Kinderfysiotherapeutisch rapport € 50,50
Instructie / overleg ouders van de patiënt € 45,50
Eenvoudige, korte rapporten € 36,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 60,00
Toeslag buiten reguliere werktijden € 16,00
Gebruike verband- en hulpmiddelen Volgens afspraak
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Volgens afspraak
Fysiofitness per periode van 13 weken € 122,00
Vrije training Fysiofitness € 22,00
Intake Fysiofitness € 37,00
Psychologische begeleiding op haptonomische basis
Femke Zeijen-Leenders
€ 95,00
Persoonlijkheidstest € 117,50
Relatietherapie op haptonomische basis
Femke Zeijen-Leenders
€ 107,50

Haptonomische begeleiding
i.c. Natuurgeneeskundigconsult JD
Jacueline Dierxckx

€ 63,50

Klik hier voor de betalingsvoorwaarden van de praktijk.

* Indien er geen contractuele (prijs)afspraken bestaan met uw zorgverzekeraar ontvangt u zelf een nota.
Voorkom verrassingen: kijk zelf naar uw polisvoorwaarden!

* Voor zorgverzekeraars waar we een contract mee hebben kunnen andere voorwaarden gelden.

Voor de podologie is er een aparte tarievenlijst beschikbaar.

(bijlage 1.4.5.)